• БИБЛИОТЕКА>>ТВ емисии  
посетете нè и на:    facebook     youtube                 македонски     англиски          
ТВ ЕМИСИИ

КТВ телевизија; Емисија: Вести - Процес на деинституционализација
Интервју со: Трајковска Гордана - Претседател на "ПОРАКА НЕГОТИНО"
ДОМА               Домување со Поддршка               Дневни центри               Видео записи               Билтен               Контакт

Центар за помош на лица со ментален хендикеп (ЦПЛМХ) ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО     
Адреса: ул. Киро Крстев бр. 15, 1440 Неготино Р. Македонија;
Тел/Факс: +389(0) 43370720; Моб: +389(0) 75457342; e-mail: gorda_traj@yahoo.com
Лице за контакт: Гордана Трајковска Адреса: ул. Киро Крстев бр. 34, 1440 Неготино Р. Македонија; Моб: +389(0) 75457342; e-mail: gorda_traj@yahoo.com