• БИБЛИОТЕКА>>Видео записи  
посетете нè и на:    facebook     youtube                 македонски     англиски          
ВИДЕО ЗАПИСИ

Театарска претстава: "Итар Пејо и Настредин Оџа"
Актери: Лицата со ментален хендикеп од "ПОРАКА НЕГОТИНО"

и ученици и студенти од НЕГОТИНО

Летен Камп во Дојран - дел од проектот
"Моќта на уметничкото соединување"
во организација на "ПОРАКА НЕГОТИНО"
ДОМА               Домување со Поддршка               Дневни центри               ТВ емисии               Билтен               Контакт

Центар за помош на лица со ментален хендикеп (ЦПЛМХ) ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО     
Адреса: ул. Киро Крстев бр. 15, 1440 Неготино Р. Македонија;
Тел/Факс: +389(0) 43370720; Моб: +389(0) 75457342; e-mail: gorda_traj@yahoo.com
Лице за контакт: Гордана Трајковска Адреса: ул. Киро Крстев бр. 34, 1440 Неготино Р. Македонија; Моб: +389(0) 75457342; e-mail: gorda_traj@yahoo.com